MEDLabor – Liječnički pregled studenata Đakovo

MEDLabor – Liječnički pregled studenata Đakovo

Liječnički pregled studenata prije upisa na fakultet jedna je od mnoštva usluga koje nudi đakovačka specijalistička ordinacija medicine rada i sporta – MEDLabor. Zbog svoje specifičnosti pojedini fakulteti, kao što je kineziološki, prilikom prijave zahtijevaju potvrdu...